współpraca

Jeśli widzisz jakieś wspólne pole do działania razem, możliwość stworzenia ciekawego projektu, napisz:

p.szaradowski@gmail.com